Vážení občané,
po 4 letech, kdy jsme byli součástí koalice na radnici a podíleli se na vedení a rozvoji města, bychom rádi zhodnotili uplynulé období a představili naše plány pro další období. Mnoho věcí se podařilo, řada projektů je připravená (např. rekonstrukce ulic, nový pavilon a sportovní hala základní školy) a čeká na realizaci, některé záměry se nám nepodařilo zahájit a nové aktuální máme v plánu.

Volte č.7 I když jsme v rámci koalice v menšinovém zastoupení (místostarosta a jeden zastupitel), prosadili jsme řadu našich záměrů. Práce našich členů je také výrazně vidět v kulturních, sportovních a dalších zájmových spolcích a organizacích ve městě. Naším cílem vždy bylo, a stále je, pracovat pro občany města, ve kterém žijeme, a to nejen na poli politickém, ale i ve společenských, kulturních a dalších oblastech života. Tradičně tak na naší kandidátní listině naleznete jména a tváře spojené s mnoha místními spolky.

Co se povedlo?

Vybrané dokončené i rozpracované projekty. Všechny projekty zrealizované se současnou koalicí jste si mohli prohlédnout v příloze posledního Šlapanického zpravodaje.

Co máme v plánu?

Rozpracované projekty a naše představy na období 2019-2023. Neslibujeme nerealizovatelné plány. Další informace ke stažení v PDF formátu (13MB).

Životní prostředí

 • vyčištění areálu Cukrovaru – ICEC (získána dotace 147 mil. Kč)
 • uzavření a revitalizace skládky nebezpečného odpadu
 • pokračování v obnově a rozšiřování zeleně

Doprava a parkování

 • optimalizace průjezdnosti městem
 • cyklostezka Šlapanice – Brno-Slatina
 • zřízení záchytného parkoviště u nádraží ČD
 • parkovací dům v Cukrovaru – ICEC
 • parkovací místa Sušilova-Těsnohlídkova

Školství

 • rozšíření kapacity ZŠ (dotace 53 mil. Kč a spolufinancování okolních obcí)
 • nový pavilon pro 300 žáků, nová sportovní hala, rozšíření školní kuchyně
 • dvě nová oddělení MŠ

Územní plán

 • dokončení a schválení nového územního plánu bez průmyslové zóny
 • obnova přirozeného rázu krajiny
 • vodohospodářský plán na zadržování vody v krajině
 • udržitelný rozvoj města, zachování rázu a velikosti

Opravy a rekonstrukce

 • rekonstrukce ulice Zemědělská (zahájení v říjnu 2018)
 • pokračování v rekonstrukcích dalších ulic (rozpracováno: Jungmannova, Lípová, Švehlova, Komenského)
 • obnova dalších nevyhovujících chodníků

Odpadové hospodářství

 • pro aktivní občany a zájemce nádoby na svoz plastu a papíru
 • svoz bioodpadu z domácností
 • zjednodušení a zlepšení systému třídění

Volební kandidáti

Jak volit?

Stačí jednoduše označit křížkem čtvereček u Nezávislí 2018. Bližší informace jak volit naleznete např. zde.

Jak volit

Všichni žijeme v jednom městě, spolupracujme a najděme společnou řeč.

Kontaktujte naše kandidáty, ptejte se, diskutujte s námi, nebo se k nám třeba přidejte...a samozřejmě nás volte